• Şubat 19, 2020

    Poliüretan sütunlar, mimari alanında çok eski zamanlardan beri kullanılan taşıyıcı ve estetik unsur görevi gören malzemelerdir. Sütunlar genel manasıyla bir gövdeden, bir başlıktan ve bir kaideden oluşmaktadır. Düşey manada taşıyıcı görevi gören bu yapıların kendisi gibi olan ayaklardan en büyük farkı, tek bir bloktan oluşuyor olmaları ve üst üste getirilen parçalardan meydana getirilebilmeleridir.

    Poliüretan Sütunlar